Tình yêu

Là chia ly hay hạnh phúc?!

~*~

Viết cho những ngày không yên bình

Yêu thật lòng

Sau tất cả

Tạm biệt

Advertisements