Hôn nhân

Là khổ đau hay trọn vẹn?!

~*~

Sai lầm

 

Advertisements